Lær af andres erfaringer med ejerskifter

Hør hvilke erfaringer andre virksomheder har gjort sig om ejerskifter.

Vil du lære af andres erfaringer med ejerskifte? Her er unge, gamle og dem midt i mellem der fortæller deres personlige historie om ejerskifte.

Ingen vil købe en rodebutik
Jørgen Hermansen solgte VVS Firma P. Hermansen til Bravida i sommer. Forud var gået tre års målrettet arbejde med at gøre familievirksomheden salgsmoden, moderne og struktureret.

Generationsskifte med udfordringer
Det tager tid at tilrettelægge et godt ejerskifte. For KALK A/S blev ejerskiftet en udfordring, selvom der var blevet lagt en plan med hjælp fra både revisoren og advokaten.

 


Historien om et uplanlagt salg
I en alder af bare 30 år solgte Christian Sundgaard Hansen sammen med sin kompagnon deres selskab Conyak til en stor amerikansk it-
                                     virksomhed. De fik et tilbud, som de ikke kunne
                                     sige nej.

Overlod livsværket til ansat direktør
Strøjer Tegl har været i familiens eje i fem generationer, og er det fortsat. Men nu ledes Strøjer Tegl af en ansat direktør og den er salgsmodnet og struktureret, så sønnerne i 6.
                                     generation kan overtage driften, hvis de vil.

Revisoren som match-maker
Da den ene af MC Emballages to ejere blev ramt af alvorlig sygdom, overtog medarbejderne virksomheden sammen med en ny ejerleder.

 

Vi bestræbte os på hele tiden at forbedre virksomheden
For stifteren af Nordvestkysten Feriehusudlejning A/S - Gert Ritter - handlede det allerede fra start af om at gøre virksomheden værdifuld og derfor
                                     opnå den rigtige salgspris.

Ny ejer gav nyt liv
Ralf Thomsen købte handels- og ingeniørvirksomheden Regal. Den tidligere ejer hjalp Ralf Thomsen i gang og nu er han klar til at få virksomheden til at vokse.

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129