Har du den rigtige virksomhedsstruktur?

SMV-nyhedNår du planlægger ejerskifte, kan det være en god ide at tænke over, om du har den rigtige virksomheds- og selskabsform. Det skal du gøre i god tid inden salget.

EjerskifteSMV

Måske ejer du din virksomhed som personligt ejet virksomhed. Måske er din virksomhed i selskabsform. Hvad du har valgt, kan have konsekvenser for et ejerskifte, og det er værd at overveje, om du har den rigtige juridiske struktur i din virksomhed.

Fra personligt ejet virksomhed til selskab
Når du driver din virksomhed som en personlig virksomhed, er din økonomi bundet meget tæt op på virksomheden. Du hæfter personligt over for alle kreditorerne. Når du har overskud, skal du betale skat af overskuddet som personlig indkomst, og har du underskud, kan du fratrække det i din personlige indkomst.

Vidste du, at...
 Med en personlig ejet virksomhed hæfter du personligt over for alle kreditorerne.

Er du i virksomhedsskatteordningen, kan du fratrække renter i din personlige indkomst. Ordningen giver også den fordel, at du kan nøjes med at betale acontoskat svarende til selskabsskatten, så længe du lader pengene arbejde i virksomheden.

Ved at omdanne din virksomhed til et selskab, kan du få nogle fordele, når der skal nye ejere ind. Hvis din virksomhed skal sælges helt eller delvist, vil det være aktier eller anparter, du sælger. Måske vil du fortsætte med at eje den bygning, som din virksomhed har haft til huse i, mens du gerne vil sælge eksempelvis køretøjer, maskiner og inventar. Det kan du tage højde for, når du omdanner virksomheden til et selskab.

Når du sælger et selskab, skal du betale aktieindkomstskat af gevinsten, altså forskellen på hvad du i sin tid og løbende har indskudt i selskabet og det, du sælger selskabet for. Når du omdanner en personligt ejet virksomhed til et selskab, skal værdien af det firma, du indskyder, gøres op, og så beskattes du af beløbet, når selskabet senere sælges.

Fordele ved at have et holdingselskab
Hvis du har et holdingselskab, får du en række fordele. Hvis der er overskud i driftsselskabet, kan du overføre nogle af pengene til holdingselskabet ved at betale udbytte. Det betyder, at du ikke har flere penge liggende i dit driftsselskab, end hvad der er nødvendigt for at varetage driften. På den måde kan du klargøre dit driftsselskab til salg, fordi en køber kun skal betale for goodwill, driftsmidlerne og den kapital, der er nødvendig for at fortsætte driften.

Du kan udbetale udbytter fra dit driftsselskab til holdingselskabet, uden at holdingselskabet skal betale skat uanset beløbets størrelse. Du kan også lade holdingselskabet sælge dit driftsselskab, og så går pengene fra salget også ubeskattet ind på holdingselskabets konto. Det kan være en fordel, hvis du gerne vil investere i andet.

Først når du udbetaler udbytte til dig selv, skal du afregne skat efter de almindelige regler for aktieindkomst. Du kan også udbetale løn til dig selv fra et holdingselskab, som dog skal afspejle din arbejdsindsats.

Vidste du, at...

Der er en række fordele ved at have et holdingselskab. Herunder

 • Overskud i driftselskabet kan overføres til holdingselskabet ved at betale udbytte.
 • Udbytte fra driftselskabet kan udbetales til holdingselskabet, uden at holdingselskabet skal betale skat.
 • Pengene fra et eventuelt salg af driftselskab vil gå ubeskattet ond på holdingselskabets konto.
 • Først når du udbetaler udbytte til dig selv, skal du afregne skat.
 • Du kan udbetale løn til dig selv fra holdingselskabet.

Hvis du ikke allerede har et holdingselskab, kan du etablere et holdingselskab gennem en såkaldt skattefri aktieombytning. Men det skal gøres i god tid, mindst tre år før salget af driftsselskabet, hvis skattefordelen skal bevares.

Opdel i A- og B-aktier
Du kan opdele dit selskabs kapitalandele i flere klasser, så du får A- og B-aktier eller A- og B-anparter. A-anparterne kan eksempelvis have 10 gange så mange stemmer som B-anparterne. Ved at give B-andele til eksempelvis en betroet medarbejder, kan du lidt efter lidt lade personen komme ind i firmaet, mens du stadig bevarer kontrollen gennem dine A-anparter. Du kan også bruge en opdeling i klasser til at overføre værdier til den næste generation. Du kan give dine børn kapitalandele til en værdi af cirka 60.000 kroner årligt per barn, uden at de skal betale gaveafgift.

Hvis du vil sælge din virksomhed, uden at dine børn skal drive den videre, kan du forære dem aktier eller anparter i dit holdingselskab. På den måde får de mulighed for at hæve penge fra salget af din virksomhed som løbende udbytter. Du kan benytte mange forskellige modeller til valg af holdingkonstruktion og opdeling i aktieklasser. Det kan være en ide, at du sammen med din revisor indhenter en godkendelse fra Skattestyrelsen af dine dispositioner eller tager et skatteforbehold, så du kan være sikker på, at der ikke opstår problemer senere.

Kontakt

 • Sara Sayk

  SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129
Ejerskifte og generationsskifte - tag din revisor med på råd

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer

Afstemning

Hvad er den største barriere for et godt ejerskifte?