Business angel / investor

SMV-nyhedAt en business angel / investor investerer i din virksomhed er også ejerskifte. Enten helt eller delvist.

SMV

Business angels er private investorer, som investerer i en virksomhed med sine egne midler. Det kan enten være alene eller i samarbejde med andre. Business angels investerer typisk inden for brancher, hvor de selv har relevant erfaring og har typisk fokus på opstartsvirksomheder.

Business angels investerer med egenkapital - også kaldet private equity-kapital. Det betyder, at de køber en andel af din virksomhed og bliver medejere sammen med dig og eventuelle andre investorer.

Vær opmærksom på, at når en business angel køber en andel af din virksomhed sælger du samtidig en ejerandel og afgiver indflydelse. Det er ikke længere din virksomhed alene.

Business angels er oftest aktive ejere, som hjælper virksomheden i den rigtige retning ved at bibringe egen viden og erfaring. Aktivt ejerskab indebærer, at du som oprindelig alene-virksomhedsejer skal afgive indflydelse til din investor. Vær opmærksom på, at en investor typisk forventer et markant afkast af sin investering i din virksomhed inden for 5-7 år.

Læs mere om business angels og se en liste over medlemmer af brancheorganisationen for  business angels, DVCA, der kan være interesseret i at investere i din virksomhed.

Hvordan sælger du en andel af din virksomhed?

Hvis en investor skal investere i din virksomhed, vil han typisk kræve, at din virksomhed er et selskab - gerne et aktieselskab. Investoren vil herefter købe aktier i dit selskab og derigennem blive medejer.

Salget af aktier i dit selskab kan være salg af enten bestående aktier eller salg af aktier ved nytegning.

Salg af bestående aktier
Det kan være aktier du eller dit holdingselskab ejer, eller det kan være aktier, som selskabet selv ejer. Et aktieselskab kan eje aktier i sig selv, som selskabet kan sælge og derved opnå en salgssum, som kan opfylde ønskerne om finansiering. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange aktier selskabet selv kan eje og derfor sælge igen.

Salg af aktier ved nytegning
Nytegning af aktier betyder, at aktiekapitalen i virksomheden udvides, så der bliver flere aktier. Der sker således ikke salg af bestående aktier.

En udvidelse af aktiekapitalen betyder, at de allerede eksisterende aktionærers ejerandel bliver mindre, medmindre de også køber flere aktier ved nytegning. En mindre ejerandel betyder typisk også mindre indflydelse, hvilket man som nuværende aktionær skal være opmærksom på.

Det er ikke muligt for virksomheden selv at købe aktierne ved en aktieudvidelse.

Ved udbud af aktier ved nytegning kan der være regler om, at der skal udarbejdes et såkaldt prospekt. Du kan læse mere om reglerne for prospekter på Finanstilsynets hjemmeside.