Fast Track – vejen ud af en langtidssygemelding

Det kan betyde store tab for arbejdsgivere, medarbejdere og samfundet, hvis en medarbejder langtidssygemeldes. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har iværksat en effektiv indsats for at afhjælpe de lange fraværsperioder i forbindelse med langtidssygemeldinger. Både arbejdspladsen og den sygemeldte får gavn af den tidlige indsats.

SMV

Tandhjulene går i stå, når der pludselig mangler et sæt hænder til at klare de daglige opgaver på arbejdspladsen. Der opstår sædvanligvis en række spørgsmål i forbindelse med en længerevarende sygemelding. Hvor hurtigt kommer medarbejderen tilbage igen? Ønsker medarbejderen overhoved at vende tilbage? Kan der gøres noget for at afklare situationen? Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har iværksat ordningen Fast Track, for at afhjælpe de lange fraværsperioder i forbindelse med længerevarende sygemeldinger med relevant støtte og konkrete værktøjer til både arbejdspladsen og den sygemeldte medarbejder.

Begrebet Fast Track leder tankerne hen på den hurtige genvej i sikkerhedskontrollen i lufthavnen, men her består den hurtige indsats i et samarbejde mellem det lokale jobcenter og den sygdomsramte virksomhed.

Når en medarbejder sygemeldes, som følge af stress, en ulykke eller en alvorlig diagnose, har både arbejdsgiveren og medarbejderen ofte en fornemmelse af, om sygemeldingen risikerer at vare i mere end otte uger. En sygdomsperiode på mere end otte uger kategoriseres som en langtidssygemelding.

Fast Track hjalp guldsmed Michael Strøm med at få sin lærling, Mie, tilbage efter en sygemelding som følge af stress. Læs her hvordan
Den sygemeldte medarbejder kan enten selv henvende sig til det lokale jobcenter eller give sin arbejdsgiver samtykke til at igangsætte et Fast Track behandlingsforløb. Fast Track er frivilligt og igangsættes aldrig uden, at den sygemeldte medarbejder er orienteret. Fast Track garanterer den sygemeldte medarbejder første opfølgningssamtale to uger efter, at behandlingen er aktiveret – i stedet for de normale otte uger.

Indsatsplan
Samtidig med anmodning om Fast Track besvarer arbejdsgiveren – eller medarbejderen - tre spørgsmål om sygdommens påvirkning af jobbet. Svarene sendes automatisk til den sygemeldtes læge. Lægen vurderer dernæst sygdommens betydning for medarbejderens muligheder for at arbejde, og om der eventuelt er skånebehov. Lægens vurdering indgår i den opfølgning, som det lokale jobcenter har med den sygemeldte medarbejder. Opfølgningen i  jobcenteret resulterer i en ”plan for tilbagevenden” og sker i samspil med arbejdsgiveren og den sygemeldte medarbejder. Planen skræddersys efter den sygemeldtes individuelle behov og kan eksempelvis indeholde gradvis optrapning af arbejdstimer, en ny jobfunktion eller stresshåndteringskurser.

Fokus på en fælles plan udarbejdet i samarbejde med det lokale jobcenter, fik Toyota Material Handlings lærling tilbage på job og videre i sin uddannelse efter en arbejdsskade. Læs hvordan lærlingen kom tilbage på sporet her.
Du kan som arbejdsgiver ofte også få hjælp og vejledning til ansøgning om støtte til hjælpemidler eller lignende, der skal få din medarbejder hurtigere i arbejde igen.

Hvordan aktiveres Fast Track?
Hvad enten det er arbejdsgiveren eller medarbejderen der aktiverer behandlingsforløbet, skal det ske inden for de første fem uger af sygemeldingen. Fast Track aktiveres som arbejdsgiver via Erhvervsstyrelsens hjemmeside virk.dk under funktionen NemRefusion. Aktiveringen kan for medarbejderen ske ved at kontakte det lokale jobcenter direkte.

”I Magasin interesserer vi os rigtigt meget for vores medarbejdere, også hvis de bliver syge" Læs hvordan Magasin bruger Fast Track

 

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer