Kan Vækstfonden hjælpe?

Vækstfonden tilbyder en række forskellige finansieringsløsninger til SMV-virksomheder, der har svært ved at få finansiering gennem banken. Her får du overblikket over de forskellige låne- og kautionsmuligheder, der er i Vækstfonden.

I slutningen af 2012 blev der med den politiske aftale om ”Kreditpakken” ændret på, hvilke lån og kautioner Vækstfonden kan tilbyde de danske virksomheder. 

De største ændringer var, at virksomheder med behov for mere end 2 millioner kroner fik mulighed for at optage Vækstlån eller ansvarlige lån i fonden.
Samtidig kan virksomheder, der har brug for mindre end 2 millioner kroner, kan ikke længere ”låne” direkte fra fonden. De har i stedet mulighed for at søge om Vækstkautioner eller en Vækstgaranti. Begge er ordninger, hvor Vækstfonden stiller en kaution eller en garanti, der skal hjælpe virksomheden til at få et ja til et lån i banken.

Finansiering til vækstvirksomheder
Vækstfonden tilbyder følgende produkter til SMV’erne. Klik på de enkelte ordninger for at læse mere på Vækstfondens hjemmeside.

 • Vækstkaution: Kan en virksomhed ikke stille tilstrækkelig med sikkerhed, kautionerer Vækstfonden for op til 75 procent af finansieringen gennem en Vækstkaution. En Vækstkaution dækker lån, kreditter, finansiel leasing, factoring samt arbejds- og betalingsgarantier på op til 2 millioner kroner.
   
 • Vækstlån kan gives til finansiering af gode vækstplaner, hvor virksomheden ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed til at få finansiering på almindelig vis via pengeinstitutterne.
  Et Vækstlån gives direkte af Vækstfonden og skal være på mindst 2 millioner kroner. 

 • Vækstlån til iværksættere er en låneordning henvendt til iværksættere og unge virksomheder med et allerede eksisterende produkt- og kundegrundlag. Vækstlånet skal gøre det nemmere for iværksættere at skaffe kapital til gennemførelse af vækstplaner.
   
 • Ansvarlige lån er rettet mod vækst i etablerede virksomheder. Lånene, der er på mellem 3 og 10 millioner kroner, skal samtidig gøre det lettere at opnå yderligere finansiering fra pengeinstitutter eller andre långivere.
   
 • Vækstgaranti er til etablerede virksomheder med vækstplaner, der ikke kan stille nok sikkerhed for en garanti eller en leasingaftale på almindelig vis i et garantiinstitut eller hos et leasingselskab.
   
 • VF Venture investerer i intervallet 5-25 millioner kroner i unge virksomheder med mulighed for betydelig vækst.