Sæt tal på din forretning

- Tjener du penge på dine varer?

Omsætning og omkostninger er registrering af salg og vareforbrug.    Dit dækningsbidrag er en nem måde til at vise, om du tjener penge på dine varer.
Indtægter og udgifter er penge ind og ud af kassen. En stor omsætning er ikke meget værd, hvis kunderne ikke betaler.   Du bør udregne dit overordnede dækningsbidrag, men udregn det også for dine enkelte varegrupper. Du kan blive overrasket over, hvilke varer du tjener mest på.
Dækningsbidrag er omsætning fratrukket vareforbrug.   Beregn dit dækningsbidrag for de vigtigste varegrupper. Husk at trække eventuel rabat til dine kunder fra. Har du det overskud, du regnede med på dine varer?

Nøgletallenes ABC:

Beregn dit dækningsbidrag

Beregn din dækningsgrad

Beregn din nulpunktomsætning

Beregn din overskudsgrad

Banken kigger i dit regnskab
Hvordan ser din virksomheds økonomi ud? Er der fremdrift? Når banker, investorer og virksomhedernes andre samarbejdspartnere skal finde svar på de spørgsmål, vil dit årsregnskab være en af de væsentligste informationskilder.

Dit årsregnskab har også betydning for din kreditrating. Din bank lægger vægt på, om dit årsregnskab har en erklæring fra revisor, og de beregner deres egne nøgletal ud fra oplysningerne i dit årsregnskab.

Læs mere:

Om revision og årsregnskaber:
www.smvportalen.dk/revisionspjece

Regnskabets betydning for din kreditrating:
www.smvportalen.dk/kreditrating

Se flere nøgletal:
www.smvportalen.dk/noegletal

Klar til banken?
Download som PDF

Vær' velforberedt når du møder din bank eller investor.
 

Læs folderen "Klar til banken?" og få gode råd til:

  • Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag
  • Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen

Hent folderen som pdf:
Klar til Banken?