Nøgletallenes ABC

I nøgletallenes ABC kan du se, hvordan du udregner og bruger en lang række af de mest almindelige nøgletal

Et finansielt nøgletal er en værdi, der fremkommer, når et regnskabstal sættes i forhold til et andet. Nøgletal har mange formål. De kan bl.a. fortælle dig noget om:

  • Indtjeningsevne: Hvor god er din virksomhed til at generere indtægter
  • Dækningsgrad: Om din virksomheds omsætning giver en god dækning af de faste omkostninger

  • Omsætningshastigheder: Hvor effektiv driften i din virksomhed er

  • Gældsdækning: Om din virksomheds indtjening er tilstrækkelig til at dække sin gæld
  • Likviditet: Din virksomheds evne til at kunne betale sine regninger
  • Soliditetsgrad: Din virksomheds økonomiske polstring

Fælles for nøgletallene er, at det kan være en god idé at beregne dem for flere år, så du kan se om din virksomhed bevæger sig i den rigtige retning.
  

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik