Indtjeningsevne

Nøgletal for indtjeningsevne refererer til virksomhedens evne til at generere indtægter ud over omkostningerne, altså hvor profitabel virksomheden er. De tre mest almindelige nøgletal for indtjeningsevne er overskudsgrad, egenkapitalforretning og afkastgrad.

Overskudsgraden kan du beregne ved at dividere din virksomheds resultat før finansielle omkostninger med dens nettoomsætning. Overskudsgraden udtrykker, hvor stor en del af omsætningen, der bliver til overskud (før finansielle omkostninger, dvs. renter og gebyrer).

Overskudsgrad  =    Resultat før finansielle omkostninger
Nettoomsætning
 

Egenkapitalforrentning kan du beregne ved at dividere årets resultat med egenkapitalen i din virksomhed. Egenkapitalforrentning udtrykker den rente som ejeren af virksomheden får for at have investeret sine penge i virksomheden, dvs. om det kan betale sig at have penge investeret i virksomheden i forhold til at have dem stående i banken eller i værdipapirer.

Egenkapitalforrentning = Årets resultat 
Egenkapital

Afkastgraden kan du beregne ved at dividere resultat før finansielle omkostninger med værdien af alle aktiver i din virksomhed. Afkastgraden er den rente som din virksomheden skaber på sine aktiver. På samme måde som med nøgletallet for egenkapitalforrentning, skal din virksomhed helst - i det lange løb - give en rente, der er højere end du ville kunne have fået ved at investere pengene i et alternativ med samme niveau af risiko, f.eks. i værdipapirer.

Afkastgrad = Resultat før finansielle omkostninger 
Aktiver

Går det den rigtige retning?
Hvis du er interesseret i at undersøge udviklingen i din virksomheds indtjeningsevne, kan du tage din virksomheds seneste regnskaber og udregne overskudsgrad, egenkapitalforretning og afkastgrad for hvert år. Det kan f.eks. se sådan her her ud:

 

2009

2010

2011

2012

Overskudsgrad

11 %

12 %

14 %

10 %

Egenkapitalforrentning

9 %

8 %

8 %

4 %

Afkastgrad

8 %

9 %

10 %

7 %

Det er en god idé at regne de samme nøgletal for flere år, så du kan undersøge, om din virksomhed bevæger sig i den rigtige retning.