Så du advarselsflaget fra revisor, før din kunde gik ned?

SMV-nyhedSidste år fik 8.076 selskaber en anmærkning fra revisor i deres regnskab. Følger du med i, om revisor har givet anmærkninger i regnskaberne hos dine samarbejdspartnere?

SMV

I løbet af 2020 indsendte 295.203 selskaber årsrapporter til Erhvervsstyrelsen med data på deres økonomiske situation i 2019. Blandt de selskaber fik 8.076 en anmærkning fra revisor i deres regnskab.

I år har over 77.000 selskaber allerede indsendt friske regnskaber, som giver nye økonomiske data for - hele eller dele - af 2020. Året hvor Corona satte sig på dansk erhvervsliv.
Og der er langt flere regnskaber er på vej, da størstedelen af de danske selskaber indsender nye regnskaber i de kommende måneder.

Fakta: Frist for indsendelse af årsrapport
Fristen for indsendelse af årsrapporten er 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Langt de fleste selskaber følger kalenderåret, hvorfor de har frist ved udgangen af maj.
Dog skal børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber, indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Udsættelse af fristen
Regeringen fremsatte den 14. april et hastelovforslag, der – hvis det vedtages - skal gøre det muligt at skubbe fristen for indlevering af årsrapporterne en måned til den 30. juni 2021.
Kilde: Erhvervsstyrelsen & Erhvervsministeriet

Væsentlige risikoindikatorer
De anmærkninger, som de 8.076 selskaber fik i deres 2019-regnskab, handler om eksempelvis væsentlig usikkerhed om den videre drift af selskabet, tab af egenkapitalen, usikkerhed om værdiansættelser, ulovlige kapitalejerlån eller overtrædelser af selskabslovgivningen eller skattelovgivningen. Alt sammen væsentlige risikoindikatorer.

Det er information, som i høj grad er i offentlighedens og samhandelspartnernes interesse. Derfor kan det også være relevant for dig at følge med i, om der er anmærkninger i regnskaberne fra dine samarbejdspartnere.

Derudover er der grund til at være opmærksom på, om et selskab vil aflevere sit regnskab for sent. Tidligere undersøgelser har vist, at de selskaber, som afleverer mere end 14 dage for sent, typisk har en højere risikovurdering og flere anmærkninger fra revisor.

Vil du vide, om en virksomhed har anmærkninger fra revisor eller har afleveret for sent, kan du hurtigt få et overblik via vores værktøj ”VirksomhedsTjek”, som kan findes her:

Når vi taler anmærkninger fra revisor, skal man være opmærksom på, at det kun i de tilfælde, hvor en revisor udarbejder en erklæring med sikkerhed - en revision, en udvidet gennemgang eller review af regnskabet, at revisor har mulighed for at give anmærkninger til indholdet af regnskabet.

Har et selskab fravalgt revisor - eller valgt en erklæring uden sikkerhed (assistance) - vil der ikke være anmærkninger, uanset selskabets situation.
En godkendt revisor kan dog ikke afgive en assistanceerklæring, hvis selve regnskabet indeholder åbenlyse fejl.

Læs mere om revisors erklæringer her:

Vil du vide mere om brugen af revisor og anmærkninger blandt de danske selskaber, så kan du læse mere i vores analyse af regnskaberne for 2019.

Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer

Afstemning

Hvem hjælper dig med at udarbejde din virksomheds årsrapport?