Revision og årsregnskaber

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvordan ser virksomhedens økonomi ud? Er der god fremdrift i virksomheden? Er det slet og ret en økonomisk fornuftig virksomhed? Det er nogle af de mest centrale spørgsmål for banker, investorer og virksomhedernes andre samarbejdspartnere, når de kigger på en virksomhed.
Finansiel information om virksomhederne er efterspurgt over en bred kam. Derfor udarbejder virksomhederne årsregnskaber, som over for omverdenen tegner et statusbillede af virksomhedens økonomiske situation.

For offentligheden giver årsregnskabet god gennemsigtighed omkring virksomhedernes økonomi.
Derfor er det centralt, at offentligheden kan have tillid til informationerne i årsregnskabet.

Årsregnskaber kan være vidt forskellige, da der er forskellige krav til, hvilke oplysninger årsregnskaberne skal indeholde alt efter, hvilken form en virksomhed er drevet i, og hvilken størrelse virksomheden har.
Fælles for alle årsregnskaber er dog, at der er en række lovkrav, som skal sikre, at virksomheden giver korrekte informationer og ikke manipulerer tallene. De fleste danske virksomheder kan fravælge revision, men i mange tilfælde vælger virksomhederne fortsat at få årsregnskaberne kontrolleret af en ekstern og uafhængig revisor, som over for omverdenen skal medvirke til at sikre, at oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede - groft formuleret, om tallene i årsregnskabet har hold i virkeligheden.

På disse sider ser vi nærmere på, hvad der adskiller et revideret regnskab fra et ikke-revideret regnskab, og hvordan skal du forholde dig til de oplysninger, revisor giver om det reviderede regnskab.

Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169

Revisors erklæringer
- Hvad er forskellen?

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik

Hvorfor revision?

Ulovlige lån, skattebetalingen, gennemsigtighed og transaktionsomkostninger.
Et tilvalg eller fravalg af revision har betydning for flere områder.

Her på siden samler vi analyser og undersøgelser omkring den betydning revision har for danske selskaber og dansk erhvervsliv.

Se alle analyser og surveys fra FSR - danske revisorer her