Pjece: Vækst kan skabes af små forbedringer. Hver dag.

Mange virksomhedsledere har ambitioner om, at virksomheden skal blive bedre, større, stærkere og hurtigere.
Det kan ske ved at tiltrække flere kunder, øge effektiviteten, skabe nye produkter eller reducere omkostningerne. Uden udvikling er risikoen for afvikling for stor.

I denne inspirationsfolder kan du læse om, hvordan det at få gode idéer til fornyelse og innovation kan sættes i system, og hvor du kan få hjælp til at komme i gang.
Folderen er udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, FSR - danske revisorer, DI og Håndværksrådet.

Få folderen med posten