Digitalisering: Hvor skal du starte?

SMV-nyhedFor mange virker digitalisering som en svær og uoverkommelig opgave, der er forbundet med stor risiko. Her er nogle konkrete tip til, hvordan I kan angribe forarbejdet.

SMVDigitalisering

Denne artikel er fra Dansk IT’s SMV-Guide, som giver gode råd til digitalisering i SMV’er.
I den kommende tid vil vi SMV-portalen løbende bringe artikler baseret på SMV-guiden.
Læs hele guiden her


> Er digitalisering overhovedet nødvendigt?
> Hvor skal vi starte?
> Hvordan gør vi?
> Er digitalisering dyrt?
> Hvad kan vi få ud af at digitaliserer vores forretning?

Det er den type spørgsmål, mange virksomheder må forholde sig til. Og med god grund. Hvis ikke en virksomhed har kendskab til it og digitalisering, så kan det være svært at overskue kompleksiteten og gøre det nemt og trygt at komme i gang.

Problemet er, at der ikke rigtig er et alternativ til at digitalisere. Hvis ikke din virksomhed digitaliserer, vil den være i fare for at blive overtaget af aktører, som forstår dine kundernes behov, digitalisering og hvordan der skabes værdi ved at kombinere de to.

Det er derfor centralt at acceptere de vilkår og i stedet fokusere på at forstå kundernes behov, markedet der opereres på. Den forståelse danner fundamentet for at digitalisere med succes, og sætte ind på de områder, hvor der skabes værdi af investeringen.

Forstå virksomhedens kontekst
Du vil få stor glæde af først at lave en mindre foranalyse. Foranalysen kan være en god start på en digitaliseringsplan, og bør sikre at de største behov og risici er afdækket.

Det er eksempelvis vigtigt at afdække, om jeres marked og dine konkurrenter har digitaliseret processerne.
Er du den første eller den sidste, der digitaliserer?
Kan du gøre det bedre, mere enkelt eller bare billigere?

Når digitaliseringsplanen er tydelig, kan den med fordel nedbrydes i en operationel handlingsplan.
Planen skal sikre, at I starter med det vigtigste først, så I skaber hurtigst mulig værdi for virksomheden.

Her er nogle konkrete tip til, hvordan I kan gribe arbejdet an:

Skab overblik over din forretning og de centrale forretningsprocesser:
Så du ved, hvor der er størst behov og dermed størst værdi i at digitalisere virksomhedens arbejdsprocesser.
Bruger du mange ressourcer på support, lagerstyring eller salg, kan det være på et af de områder, du kan skabe mest værdi ved at digitalisere og indkøbe it-løsninger.

Identificer dine nuværende kunder, deres behov og deres kontaktpunkter med virksomheden:
Så du får et indblik i dine kunders ønsker og behov.
Hvad er dine kunder særligt tilfredse med og hvor er de utilfredse?
Er der potentielle kunder, som du kan nå gennem digitalisering?
Tilbyder dine konkurrenter bedre kundeoplevelser, eller er der simpelthen nogle nye uudnyttede muligheder gennem ny teknologi?

Søg viden og opdel transformationen i små skridt:
I kan med fordel gøre brug af andre menneskers viden. I kan søge sparring hos jeres kunder, en digital rådgiver eller nedsætte et advisory board med de rette kompetencer i en periode til at støtte virksomhedens første skridt på rejsen.

I kan også søge inspiration i jeres netværk. Er der virksomheder, som ligner jeres i andre brancher, som har udnyttet teknologi på en smart måde, så kan det være en motiverende tilgang til nye ideer.

Prioritering af handlinger, der skaber udviklingen:
Når I har kortlagt, hvad I kan sætte gang i af initiativer, så skal I have prioriteret hvilke initiativer, virksomheden i grove træk kan udføre nemmest og med størst mulig gevinst.

I en verden, der er uforudsigelig og eksponentiel, er I nødt til at bruge jeres sunde fornuft og nogle gode estimater.
Begræns risikoen ved at afprøve jeres idé på et mindre område, før I ruller nye digitale processer ud på et stort og vigtigt forretningsområde.

Transformationer handler ikke kun om it, men om mennesker:
Når hele virksomheden skal med på forandringerne, så er det en god ide at tænke over de faser, mennesker gennemgår, når de skal igennem forandringer.

God, bevidst ledelseskommunikation er nøglen til gode forandringer.
> I hvor høj grad er vi bevidste om, hvorfor vi skal udvikle os?
> I hvor høj grad har vi lyst til at udvikle os?
> I hvor høj grad har vi den rette viden om, hvordan vi udvikler os?
> I hvor høj grad har vi de rette evner og kompetencer til at udvikle os?
> I hvor høj grad er vi bevidste om, hvad der skal til for at fastholde udviklingen?

Hvor er dine kunder?
Hvor kundetilgang for år tilbage ofte handlede om personlige anbefalinger, så er denne proces i stigende grad ændret, og kunder kommer oftere til via digital online markedsføring.
Forbrugere sammenligner og udveksler erfaringer og synspunkter. En dårlig oplevelse med kundeservice kan sprede sig på internettet i løbet af få timer.
Man kan ikke skjule sig i den digitale verden, og hvis man vil have adgang til en bredere kundekreds, kræver det, at man er synlig og har en god service.

De virksomheder, som tager dette budskab til sig og vælger at investere tid og ressourcer i at være synlige og tilgængelige digitalt, vil have en klar konkurrencefordel sammenlignet med dem, der fravælger at være til stede i det digitale univers.

Er din forretningsmodel klar til digitalisering?
Digitaliseringen rummer også mange muligheder for at gentænke virksomhedens eksisterende forretningsmodel. Dette er ikke kun noget, der er forbeholdt store virksomheder, det gælder i princippet alle virksomheder.

Ved at tænke digitalisering ind i eksisterende serviceydelser eller opfinde nye forretningsmodeller, kan man skille sig ud positivt.

For at forløse din virksomheds digitale potentiale handler det først og fremmest om, at have en åben tilgang i forhold til at genopfinde måden du i dag driver virksomhed på.